Millenials (iedzīvotāju vecumā 16-40 gadi) radio klausīšanās paradumi Latvijā

No Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) informācijas par 17.maija sēdi.

NEPLP uzklausīja Latvijas Universitātes Matemātikas nodaļas Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorijas (SPDAL) vadītāja Dr.sc.math. Jāņa Valeiņa, doktoranta Mg. Arta Luguža un Facebook aptauju eksperta Vadima Pavloviča veiktā pētījuma RADIOEKSPERTI “Millenials (iedzīvotāju vecumā 16-40 gadi) radio klausīšanās paradumi Latvijā 2018.gada aprīlī” prezentāciju.
NEPLP atzinīgi novērtēja gan pētījuma tēmu, gan arī izvēlēto metodoloģiju. NEPLP un pētījuma autori vienojās turpināt dialogu par iespējām nākotnē veikt šādus pētījumus regulāri.

http://www.neplpadome.lv