Februārī norisinājās jau trīspadsmitā Radioekspertu aptauja vecuma grupā 16-40. Pagājušajā mēnesī, aptaujas respondenti aizpildīja pavisam 2047 anketas, no kurām tika atlasītas 1705 anketas, jeb 83,3% no visām aizpildītajām anketām.
Aptaujas rezultētu sagatavošanai tika atlasītas tās anketas, kuras bija pilnvērtīgi aizpildītas.
Papildus tika atsijāti gadījumi, kuros viens aptaujas respondents iesūtīja vairākus anketas dublikātus.

1705 derīgas unikālo respondentu anketas ir trešais augstākais rādītājs Radioekspertu aptaujās līdz šim.

Unikālo respondentu skaits aptaujā

Unikālo respondentu skaits aptaujā

Precīzu un uzticamu rezultātu iegūšanu Radioekspertu aptaujām nodrošina aptaujas respondentu pielīdzināšana Latvijas demogrāfiskajam sadalījumam pēc vecuma, tautības, dzimuma, dzīves vietas un citiem demogrāfiskajiem rādītājiem.

Papildus, gadījumos, kad kādā no demogrāfiskajiem griezumiem neizdodas savākt plānoto respondentu skaitu, vai tieši pretēji, respondentu skaits aptaujā ir pārāk liels, un tā rezultātā neatbilst Latvijas demogrāfiskajiem rādītājiem 1:1 attiecībā, šim griezumam tiek piemēroti statistikas svari, lai paaugstinātu vai pazeminātu konkrētu anketu ietekmi uz aptaujas gala rezultātiem. Tādējādi Radioekspertu aptaujas nodrošina maksimāli realitātei pietuvinātus datus par radio klausīšanās paradumiem Latvijā.

Par atskaites punktu demogrāfijas datiem tiek izmantota Centrālās Statistikas Pārvaldes Datubāzēs atrodamā informācija par Latvijas demogrāfisko dalījumu aptaujas veikšanas laikā.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu dzīves vieta

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu dzīves vieta

45,1% no Februāra aptaujas respondentiem kā savu dzīvesvietu ir norādījuši Rīgu, vēl 10,3% respondentu par savu dzīvesvietu norādījuši Pierīgu, pārējie 44,6% respondentu par savu dzīvesvietu norādījuši kādu no Latvijas reģioniem.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu vecums

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu vecums

Klasiskās pētniecības metodes arvien vairāk saskaras ar problēmu noturēt un piesaistīt jauniešu uzmanību, panākt jaunāku respondentu dalību pētījumos un aptaujās. Sociologu un pētnieku aprindās ir daudz dažādu viedokļu par to, kas tieši kavē jauniešu iesaisti pētījumos. Radioekspertu minējums par šo tēmu – lai piesaistītu jauniešus, aptaujām jābūt pieejamām vidē ko ikdienā izmanto potenciālie respondenti. Aptaujai jābūt daļai no ikdienas dzīves, nevis kaut kam svešam, uzbāzīgam un brīvo laiku atņemošam. Tieši tādēļ īsās un intuitīvās Radioekspertu aptaujas tiek izplatītas izmantojot sociālo tīklu starpniecību un iegūtie rezultāti patiešām priecē. Februārī visaugstākā aktivitāte ir novērojama tieši 16-25 segmentā.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu tautība

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu tautība

No visiem respondentiem Februārī, 76,1% no aptaujātajiem ir latvieši, 21,4% krievi un 4,6% no visiem respondentiem ir atzīmējuši citu tautību.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu dzimums

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu dzimums

Lielākais izaicinājums Radioekspertu aptaujām ir sākotnējā respondentu skaita sabalansēšana atbilstoši Latvijas demogrāfiskajai situācijai.
No visiem Februāra aptaujas respondentiem mazliet vairāk kā 64% bija sievietes un gandrīz 36% vīriešu.
Lai arī dzimuma un tautības sadalījums Februārī nesasniedza cerēto 1:1 attiecību starp respondentu skaitu šajos griezumos un procentuālo dalījumu visā Latvijā, pielietojot statistikas svarus un pateicoties kopējam augstajam respondentu skaitam Februāra aptaujā iegūtajiem rezultātiem ir nodrošināta zema statistiskās kļūdas iespējamība, 3-5% kļūdas robežās.
Turklāt, izvērtējot respondentu atsaucību piedalīties aptaujā, esam izstrādājuši jaunu aptauju izplatīšanas sistēmu lai nodrošinātu arvien mazāku datu svēršanu turpmākajās aptaujās.

Noslēdzot Februāra aptaujas apskatu – īsi pievērsīšos pagājušā mēneša aptaujas rezultātu apskatam.

Man diemžēl nāksies sarūgtināt visus sensāciju meklētājus un nepārsteigšu arī tos kuri aktīvi seko līdzi Radioekspertu aptauju rezultātiem:

Februārī , mērķauditorijā 16-40, pirmo vietu saglabā EHR Eiropas Hitu Radio, tam seko EHR Russkie Hiti, TOP Radio, EHR SuperHits, Radio Skonto, Radio SWH, Star FM, Pieci.lv, SWH+, Radio TEV, SWH Rock un LR2.

Ar visiem pētījuma datiem, vēl joprojām bez maksas, varat iepazīties mūsu mājaslapā: Radioeksperti.lv

Print Friendly, PDF & Email