Februārī norisinājās jau trīspadsmitā Radioekspertu aptauja vecuma grupā 16-40. Pagājušajā mēnesī, aptaujas respondenti aizpildīja pavisam 2047 anketas, no kurām tika atlasītas 1705 anketas, jeb 83,3% no visām aizpildītajām anketām.
Aptaujas rezultētu sagatavošanai tika atlasītas tās anketas, kuras bija pilnvērtīgi aizpildītas.
Papildus tika atsijāti gadījumi, kuros viens aptaujas respondents iesūtīja vairākus anketas dublikātus.

1705 derīgas unikālo respondentu anketas ir trešais augstākais rādītājs Radioekspertu aptaujās līdz šim.

Unikālo respondentu skaits aptaujā

Unikālo respondentu skaits aptaujā

Precīzu un uzticamu rezultātu iegūšanu Radioekspertu aptaujām nodrošina aptaujas respondentu pielīdzināšana Latvijas demogrāfiskajam sadalījumam pēc vecuma, tautības, dzimuma, dzīves vietas un citiem demogrāfiskajiem rādītājiem.

Papildus, gadījumos, kad kādā no demogrāfiskajiem griezumiem neizdodas savākt plānoto respondentu skaitu, vai tieši pretēji, respondentu skaits aptaujā ir pārāk liels, un tā rezultātā neatbilst Latvijas demogrāfiskajiem rādītājiem 1:1 attiecībā, šim griezumam tiek piemēroti statistikas svari, lai paaugstinātu vai pazeminātu konkrētu anketu ietekmi uz aptaujas gala rezultātiem. Tādējādi Radioekspertu aptaujas nodrošina maksimāli realitātei pietuvinātus datus par radio klausīšanās paradumiem Latvijā.

Par atskaites punktu demogrāfijas datiem tiek izmantota Centrālās Statistikas Pārvaldes Datubāzēs atrodamā informācija par Latvijas demogrāfisko dalījumu aptaujas veikšanas laikā.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu dzīves vieta

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu dzīves vieta

45,1% no Februāra aptaujas respondentiem kā savu dzīvesvietu ir norādījuši Rīgu, vēl 10,3% respondentu par savu dzīvesvietu norādījuši Pierīgu, pārējie 44,6% respondentu par savu dzīvesvietu norādījuši kādu no Latvijas reģioniem.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu vecums

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu vecums

Klasiskās pētniecības metodes arvien vairāk saskaras ar problēmu noturēt un piesaistīt jauniešu uzmanību, panākt jaunāku respondentu dalību pētījumos un aptaujās. Sociologu un pētnieku aprindās ir daudz dažādu viedokļu par to, kas tieši kavē jauniešu iesaisti pētījumos. Radioekspertu minējums par šo tēmu – lai piesaistītu jauniešus, aptaujām jābūt pieejamām vidē ko ikdienā izmanto potenciālie respondenti. Aptaujai jābūt daļai no ikdienas dzīves, nevis kaut kam svešam, uzbāzīgam un brīvo laiku atņemošam. Tieši tādēļ īsās un intuitīvās Radioekspertu aptaujas tiek izplatītas izmantojot sociālo tīklu starpniecību un iegūtie rezultāti patiešām priecē. Februārī visaugstākā aktivitāte ir novērojama tieši 16-25 segmentā.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu tautība

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu tautība

No visiem respondentiem Februārī, 76,1% no aptaujātajiem ir latvieši, 21,4% krievi un 4,6% no visiem respondentiem ir atzīmējuši citu tautību.

Unikālo respondentu skaits aptaujā - Jūsu dzimums

Unikālo respondentu skaits aptaujā – Jūsu dzimums

Lielākais izaicinājums Radioekspertu aptaujām ir sākotnējā respondentu skaita sabalansēšana atbilstoši Latvijas demogrāfiskajai situācijai.
No visiem Februāra aptaujas respondentiem mazliet vairāk kā 64% bija sievietes un gandrīz 36% vīriešu.
Lai arī dzimuma un tautības sadalījums Februārī nesasniedza cerēto 1:1 attiecību starp respondentu skaitu šajos griezumos un procentuālo dalījumu visā Latvijā, pielietojot statistikas svarus un pateicoties kopējam augstajam respondentu skaitam Februāra aptaujā iegūtajiem rezultātiem ir nodrošināta zema statistiskās kļūdas iespējamība, 3-5% kļūdas robežās.
Turklāt, izvērtējot respondentu atsaucību piedalīties aptaujā, esam izstrādājuši jaunu aptauju izplatīšanas sistēmu lai nodrošinātu arvien mazāku datu svēršanu turpmākajās aptaujās.

Noslēdzot Februāra aptaujas apskatu – īsi pievērsīšos pagājušā mēneša aptaujas rezultātu apskatam.

Man diemžēl nāksies sarūgtināt visus sensāciju meklētājus un nepārsteigšu arī tos kuri aktīvi seko līdzi Radioekspertu aptauju rezultātiem:

Februārī , mērķauditorijā 16-40, pirmo vietu saglabā EHR Eiropas Hitu Radio, tam seko EHR Russkie Hiti, TOP Radio, EHR SuperHits, Radio Skonto, Radio SWH, Star FM, Pieci.lv, SWH+, Radio TEV, SWH Rock un LR2.

Ar visiem pētījuma datiem, vēl joprojām bez maksas, varat iepazīties mūsu mājaslapā: Radioeksperti.lv

Radioekspertu veiktās aptaujas pēta radio klausīšanās paradumus segmentā līdz 40 gadiem. Ar šo auditoriju Latvijā aktīvi strādā tikai 5 stacijas, turklāt, 3 no tām pieder vienai, EHR, mediju grupai. Tādēļ nav liels pārsteigums, ka lielākā daļa šī apskata būs veltīta tieši tām stacijām kuras segmentā līdz 40 ieņem līderpozīcijas.

 

#1 EHR (Eiropas Hitu Radio)

Pirmo pozīciju, vecumā līdz 40 gadiem, turpina ieņemt Eiropas Hitu Radio. Kopš pirmo Radioekspertu testa aptauju veikšanas gandrīz pirms diviem gadiem, Eiropas Hitu Radio pozīcija ir saglabājusies nemainīgi pirmā.

Radio staciju spēks ir mūzikas formātā, kas piesaista noteikta vecuma klausītājus. Klausītāji vecumā līdz 40 gadiem izvēlas radiostacijas proporcionāli aktuālo hitu daudzumam tajās. Eiropas Hitu Radio sekmes ir labs pierādījums šim apgalvojumam. Spēlējot savas auditorijas pirktākās dziesmas, vecumā līdz 40 gadiem, Eiropas Hitu Radio ieņem pirmo vietu gan visā Latvijā, gan atsevišķi Rīgā, gan vīriešiem gan sievietēm un arī latviešu vidū. Cittautiešu auditorijā Eiropas Hitu Radio ieņem trešo vietu, palaižot sev priekša krieviski raidošās stacijas TOP Radio un EHR Russkie Hiti. Eiropas Hitu radio stacijai ir arī augstākais lojalitātes rādītājs – vairāk kā 26% klausītāju norādījuši ka šī stacija ir viņu pirmā vai otrā izvēle.

 

#2 TOP Radio un #3 EHR Russkie Hiti

TOP radio un EHR Russkie Hiti starpā norit, iespējams, sīvākā cīņa par klausītājiem vecumā līdz 40 gadiem. Abu šo staciju popularitāte šajā auditorijā atkal ir skaidrojama ar izvēlēto formātu. TOP Radio atskaņo gan krievu, gan rietumu popmūziku, savukārt EHR Russkie Hiti atskaņo tikai populārākos krievu hitus.

Decembrī abām stacijām bija gandrīz vienāds klausītāju skaits un TOP Radio otro mēnesi pēc kārtas ieņēma otro vietu staciju ranga tabulā, uzrādot par  0,6% lielāku kopējo klausītāju skaitu kā EHR Russkie Hiti.

Salīdzinot šo divu staciju auditorijas, TOP Radio ieņem spēcīgākas pozīcijas latviešu un vīriešu vidū visā Latvijā, kā arī vīriešu vidū Rīgā, pateicoties TOP radio plašajam apraides tīklam un īpašajiem, ar auto kultūru saistītajiem raidījumiem.

EHR Russkie Hiti spēka puses parādās Rīgas cittautiešu klausītāju vidū un auditorijas lojalitātes rādītājos. Rīgā EHR Russkie Hiti ir klausītākā stacija cittautiešu vidū, ar augstāko lojalitātes rādītāju šajā mērķa grupā – 46,1% klausītāju EHR Russkie Hiti ir pirmā vai otrā izvēle.
Salīdzinājumam, TOP radio par savu pirmo vai otro izvēli norādījuši 32,2% klausītāju Rīgas cittautiešu mērķauditorijā.  EHR Russkie Hiti uzrāda arī augstākus klausītāju lojalitātes rādītājus arī visu Rīgas un visu Latvijas iedzīvotāju vidū.

Izdarot secinājumus par šo divu staciju mērošanos ar spēkiem, jāsecina, ka lai arī TOP Radio pēdējos divos mēnešos ieņem #2 pozīciju pēc klausītāju skaita, šis klausītāju skaita pieaugums vēl nav pietiekošs lai atsvērtu EHR Russkie Hiti klausītāju lojalitātes rādītājus un EHR Russkie Hiti, pēc ietekmes uz klausītāju, turpina ieņemt #2 pozīciju.

 

#4 EHR Superhits

Trešā no EHR grupas stacijām ieņem sev ierasto #4 pozīciju pēc klausītāju skaita auditorijā līdz 40 gadiem. Ceturtā pozīcija ir likumsakarīga jau iepriekš izteiktajam apgalvojumam, ka hitu daudzums stacijā ir proporcionāls stacijas popularitātei auditorijā līdz 40 gadiem. EHR Superhits lielākoties atskaņo popularitāti jau zaudējušu hitu programmu, taču šie hiti savu popularitāti ir zaudējuši salīdzinoši nesen, ja salīdzina ar citām stacijām, piemēram Skonto, kas atskaņo hitus, kas popularitāti zaudējuši daudz senāk un ir saistoši auditorijai pēc 40.

 

#5 Star FM, #6 Radio Skonto, #7 SWH

Tālāk seko trīs populāras, bet daudz pagājušā gadsimta dziesmas spēlējošas stacijas, kas primāri ir orientētas uz vecāku auditoriju, ap un pēc 40 gadiem. Radioekspertu aptauju ietvaros šīs stacijas sacenšas par auditorijas līdz 40 uzmanību un varētu teikt, ka sacensība starp šīm stacijām notiek ar to ēterā skanošajiem modīgākajiem elementiem. Novembrī #5 ir Star FM, kurai no šīm trim stacijām, kā iepriekš minēts, ir vislielākā auditorijas daļa līdz 40. Oktobrī #5 pozīciju ieņēma Skonto. Pēc popularitātes visas šīs stacijas Latvijā ir apmēram vienādās pozīcijās, tādēļ to novērtēšanai atkal jāskatās uz lojalitātes rādītājiem. Visā Latvijā kopumā, Skonto un Star FM klausītāju lojalitāte ir ievērojami augstāka nekā SWH. Skatoties Rīgu atsevišķi, atšķirības lojalitātes rādītājos pieaug vēl vairāk, it sevišķi tieši latviešu auditorijā, kurā SWH lojalitātes rādītājos atpaliek pat no Latvijas Radio 5 – pieci.lv. Skatoties uz šādu rādītāju dinamiku, izskatās, ka Star FM diezgan strauji ieņem SWH vietu, kļūstot par Latvijas “jauno SWH”.

 

Pārējās stacijas Novembra datos

Izskatot Radioekspertu Novembra aptaujas datus novērojama turpmāka saistība ar hitu daudzumu stacijas programmā un stacijas popularitāti auditorijā līdz 40.

#8 Radio TEV
#9 SWH+
#10 Latvijas Radio 5 – Pieci.lv
#11 SWH Rock
#12 Latvijas Radio 2.

Jāpiemin Latvijas Radio 5 – Pieci.lv, jo, auditorijā līdz 40, šī stacija ir viena no 5 Latvijas stacijām, kura, vismaz konceptuāli, aktīvi darbojas virzienā uz jauniešu auditoriju. Diemžēl, par spīti visām aktivitātēm, Pieci.lv vēl joprojām nav izdevies ieņemt konkurētspējīgas pozīcijas auditorijā līdz 40 gadiem.

 

Atsauces:

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2017/fan-favorite-radio-listeners-spend-58-percent-of-their-tune-in-time-with-fave-station/

https://www.kantar.lv/1-miljons-33-tukstosi-latvijas-iedzivotaju-pedejo-6-menesu-laika-radio-klausijusies-vismaz-reizi-diena/

https://radioeksperti.lv/

Novembra sākumā publicējām datus par Jau devīto Radioekspertu aptauju par radio klausīšanās paradumiem Latvijas iedzīvotājiem, vecumā no 16 līdz 40 gadiem.