LU Laboratorija

Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija ir LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļas struktūrvienība.

Laboratorijas darbības galvenais mērķis ir veikt pētījumus un sniegt konsultācijas teorētiskās un pielietojamās
statistikas jomās.