Metodoloģija

Šajā pētījumā atspoguļoti rezultāti, kas iegūti Radioeksperti speciālistu grupas veiktajā aptaujā 2018.gada pavasarī.

Internetā aizpildāmās anketas satur 3 jautājumus un respondenti tiek piesaistīti, izmantojot sociālā tīkla Facebook reklāmu izplatīšanas servisu.